Vertaistervarit-ryhmät

Oletko miettinyt elintapamuutoksen tekemistä?

Haluatko voida paremmin, edistää terveyttäsi ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä? Tavoitteesi voi olla esimerkiksi lisätä liikuntaa, syödä säännöllisemmin, nukkua paremmin tai saada lisätietoa päihteiden vaikutuksesta terveyteen.

Vertaistervarit-ryhmässä tarjotaan vertaistukea elintapamuutoksen tekemisen tueksi. Lisäksi ryhmä tarjoaa tietoa ja motivaatiota elintapamuutoksen tekemiseen. Vertaistervarit-ryhmässä keskitytään elintapamuutoksen tekemiseen siten, että muutos jäisi pysyväksi osaksi arkea.

Tarvitsetko sinä vertaistukea elintapamuutokseen?

Olet mahdollisesti elämänsi aikana tehnyt jonkin elintapamuutoksen. "Lopetan herkkujen syönnin!" "Kohotan kuntoani, jotta jaksan juosta 10 kilometria!" "Laihdutan viisi kiloa!" "Lopetan stressaamisen!" Kuinka usein sinulle on kuitenkin käynyt niin, ettet ole pystynyt pitämään lupaustasi tai tavoittelemasi toivetila ei ole kestänyt kuukausia pidempään, vaan olet palannut takaisin vanhoihin tapoihisi? Sinulla voi olla tietoa terveellisestä syömisestä tai olet saanut ammattilaisen ohjausta elintapojen muuttamiseksi, mutta muutos ei kuitenkaan jäänyt pysyvästi arkeen.

Vertaistervarit-ryhmässä opetellaan tekemään loppuelämän kestäviä terveystekoja vertaistuen avulla. Ryhmän teemoja ovat liikunta, ruoka, päihteet ja uni. Vertaisryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisryhmäohjaajat. Ryhmäkerroilla käsiteltävään sisältöön pääsevät vaikuttamaan kaikki ryhmäläiset. Vertaistervarit-ryhmien sisällöt suunnitellaan ryhmäläisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Haluaisitko lisätietoa ravinnosta tai päästä kokeilemaan kuntosaliliikuntaa? Kenties haluaisit saada uusia välipalaideoita tai kokeilla stressin hallintaa hengitysharjoitusten avulla. Toiminnan lisäksi Vertaistervarit-ryhmissä mahdollistetaan keskustelu sekä omien tunteiden ja kokemusten jakaminen muille ryhmäläisille.

Tervetuloa Vertaistervarit-ryhmään!

Vertaistervarit-ryhmät on tarkoitettu työikäisille ja juuri eläkkeelle jääneille henkilöille, jotka haluavat edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan tekemällä jonkin elintapamuutoksen.

Ryhmät ovat korkeintaan kahdeksan hengen suljettuja ryhmiä. Ryhmät kokoontuvat kahdeksan viikon ajan kerran viikossa eli yhteensä kahdeksan kerran ajan.

Voit järjestää Vertaistervarit-ryhmiä omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi. Lue lisää Vertaistervarit-ryhmän järjestämisestä. Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen motivoi elintapamuutoksen tekemiseen

Vuosina 2020-2021 järjestetyissa Vertaistervarit-pilottiryhmissä tehtiin kyselyseurantaa, kuinka osallistujat kokivat Vertaistervarit-ryhmään osallistumisen.

- Vastaajista 86.4 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmä tuki elintapamuutostavoitteen toteutumista tai ylläpitämistä.

- Vastaajista 90.9 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen edisti hyvinvointia.

- Vastaajista 86.3 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen oli tärkeää.

- Vastaajista 81.8 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmästä sai vertaistukea elintapamuutostavoitteen tekemiseen tai ylläpitämiseen.

- Vastaajista 90.9 % on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmä lisäsi motivaatiota elintapamuutostavoitteen tekemiseen tai ylläpitämiseen.

- Vertaistervarit-ryhmään osallistujien kokemus omasta jaksamisesta suoriutua normaalissa arjessa, tyytyväisyys omaan terveyteen sekä tunne, kuinka hyvin pystyn vaikuttamaan omiin elintapoihini, kasvoivat ensimmäisen ja viimeisen Vertaistervarit-ryhmäkerran välissä.

- Vertaistervarit-ryhmään osallistujien viikoittainen liikuntamäärä lisääntyi ensimmäisen ja viimeisen ryhmäkerran välillä.

Kuvassa nuori nainen muodostaa käsillään sydänmerkin, taustalla aurinko laskee.