Pysyvä elintapamuutos

Jotta elintapamuutoksesta tulisi pysyvä, muutostavoitteen tulisi olla:

1)     Sisäisestä motivaatiosta kumpuava. Tahto tehdä elintapamuutos lähtee henkilön omasta halusta muuttaa jokin asia omissa elintavoissaan.

2)     Realistinen. Henkilö pystyy toteuttamaan elintapamuutoksen vallitsevassa elämäntilanteessa ja niillä voimavaroilla, joita hänellä on juuri sillä hetkellä käytössään.

3)     Konkreettinen. Elintapamuutostavoite on käytännönläheinen ja sen voi liittää jo olemassa oleviin rutiineihin.

Elintapamuutostavoitteen toteuttaminen jää harvemmin pysyväksi toiminnaksi elämään, jos tavoite on saneltu ulkoapäin. Esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja ei voi antaa kenellekään valmista elintapamuutostavoitetta. Halu elintapamuutoksen tekemiseen täytyy lähteä henkilöstä itsestään.

Usein tarvitaan jokin hyvä syy, miksi henkilö alkaa tavoittelemaan elintapamuutosta. Kun elintapamuutostavoitetta asettaa itselleen, voi itseltään kysyä: ”Mitä hyötyä elintapamuutoksesta olisi minulle?”

Myös omien arvojen tunnistaminen auttaa elintapamuutoksen tekemisessä. Mikäli (terveys)teot eivät ole yhteneväisiä omien arvojen kanssa, on muutokseen hankalampaa sitoutua. Omien arvojen selvittäminen kertoo, mitkä asiat ovat elämässä tärkeitä ja onko asioiden toteuttamiselle esteitä. Mikäli arvot osoittavat, ettei jokin asia ole itselle tärkeä, myös toteuttaminen jää väliaikaiseksi.

Seuraavia tehtäviä voi hyödyntää omien arvojen tunnistamisessa:

- Arvoanalyysi 

- Terveyskäyttäytymisen analyysi

Elintapamuutostavoitteen täytyy olla realistinen, jotta muutosta tekevä henkilö pystyy toteuttamaan elintapamuutoksen omassa elämäntilanteessaan ja niillä voimavaroilla, joita hänellä on käytössään. Jos elämäntilanne on kovin kiireinen, esimerkiksi työn ja perheen vuoksi, tai voimavaroja on vähän esimerkiksi jonkin sairauden vuoksi, ei sellaisessa tilanteessa kannata tavoitella elämään kovin suuria muutoksia.

Elintapamuutostavoitetta asettaessa kannattaa pohtia seuraavia asioita:

- Onko minulla tietoja ja taitoja elintapamuutoksen tekemiseen? Mistä voisin saada lisää tietoja ja taitoja elintapamuutoksen tekemiseen?

- Saanko tukea elintapamuutoksen tekemiseen perheeltä, lähipiiriltä tai ystäviltä? Mistä voisin saada tukea elintapamuutoksen tekemiseen?

- Onko minulla nyt riittävästi voimavaroja elintapamuutoksen tekemiseen? Mistä saisin voimavaroja lisää?

Onnistuneessa elintapamuutoksen tekemisessä myös joustava asenne on valttia. Ei kannata tavoitella heti kaikkea, vaan edetä pienin askelin. Kaikki tai ei mitään-asenne kannattaa unohtaa. Pienet lipsahdukset ja lipsumiset kuuluvat elämään, sekä muutosprosessiin tavoitellessa terveellisempiä elintapoja. Lipsahduksia ei kannata jäädä murehtimaan, vaan jatkaa eteenpäin.

Elintapamuutostavoitteen tulee olla mahdollisimman konkreettinen eli käytännön läheinen. Esimerkiksi ”Lisään kasviksia ruokavaliooni”, ”Alan liikkumaan enemmän”, ”Alan nukkumaan paremmin” tai ”Vähennän alkoholinkäyttöäni” ovat kaikki toivetiloja, joita henkilö haluaa elämässään toteuttaa. Nämä toivetilat pitää pilkkoa konkretiaan ja liittää mukaan omiin olemassa oleviin rutiineihin.

- Lisään kasviksia ruokavaliooni --> Syön joka aamu aamupalan yhteydessä yhden porkkanan tai omenan.

- Alan liikkumaan enemmän --> Joka aamu käytän töissä hissin sijaan portaita.

- Alan nukkumaan paremmin --> Illalla nukkumaan mennessä en ota puhelinta mukaan sänkyyn.

- Vähennän alkoholinkäyttöäni --> Juon lauantaina kolme alkoholiannosta viiden annoksen sijaan.

Kun yksi muutos on juurtunut elämään pysyväksi toiminnaksi, voi tehdä uuden elintapamuutoksen. Muutoksen muuttuminen pysyväksi toiminnaksi vie yleensä aikaa noin 10 viikkoa. Tämäkin on kuitenkin yksilöllistä, joillakin aikaa voi mennä kauemmin.

Elintapamuutostavoitetta tehtäessä kannattaa samalla laatia suunnitelma, jossa henkilö miettii, miten hän toteuttaa elintapamuutostavoitetta omassa elämässään. Hyvässä suunnitelmassa asetetaan tavoite, joka on sopivan kokoinen ja itselle mahdollinen. Suunnitelmassa pitää huomioida se, että elintapamuutosta pitää jaksaa noudattaa koko loppuelämä. Suunnitelmassa huomioidaan myös mahdolliset kompastuskivet ja pohditaan etukäteen, miten karikot voidaan välttää.

Mies pitää kädessään lautasta. Lautasella on lohta ja kasviksia.