Nauttimalla taiteesta voit kohentaa terveyttäsi

Vertaistervareiden hyvinvointivinkki #5 – Nauttimalla taiteesta voit kohentaa terveyttäsi

Kuulostaako uskomattomalta, että taidetta nauttimalla tai itse tekemällä voit parantaa terveyttäsi tai ennaltaehkäistä terveysongelmia? Taiteen vaikutuksesta terveyden edistämisessä on kuitenkin tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut aiheesta raportin, joka on luettavissa mm. WHO:n sivuilla.

Tässä muutama ydinasia WHO:n raportin sisällöstä:

Taiteen avulla voidaan tukea terveyttä edistävää käyttäytymistä sekä rohkaista terveyttä edistäviin elintapoihin.

Taide voi ehkäistä terveysongelmia. On huomattu, että taideosallistuminen voi vähentää päivittäistä stressiä ja parantaa stressin hallintaa. Stressi on yhteydessä mm. sydän- ja verisuonitautien kehittymisessä, joten stressinhallintataidot ovat tärkeitä sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Taidetoimintaan osallistumisen on myös huomattu vähentävän yksinäisyyttä, edistävän sosiaalista sitoutumista, lisäävän sosiaalista tukea sekä sosiaalista pääomaa. Sosiaaliset tekijät vaikuttavat merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin, koska esimerkiksi koettu yksinäisyys on yhteydessä mielen sairauksien kehittymisessä ja pahimmillaan ennenaikaiseen kuolemaan.

Mikä kaikki sitten on taidetoimintaa? Ainakin:
- Kuvataiteet
- Elokuva- ja mediataiteet
- Taideteollisuus
- Käsityötaiteet
- Musiikki
- Teatteri- ja näyttämötaiteet
- Tanssitaiteet
- Kirjallisuus


Lähde: Fancourt D. & Finn S. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Health evidence network synthesis report 67. Word Health Organization.