Vertaistuki elintapamuutoksessa

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen henkilön kanssa. Kokemus voi olla vaikkapa tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta, vammasta, kriisistä tai elintapamuutoksen tekemisestä. Vertaistuki perustuu kokemustietoon ja sen tärkeimmät elementit ovat kuunteleminen ja kertominen. Parhaimmillaan vertaistuki antaa tukea, voimaannuttaa sekä edistää hyvinvointia.

Vertaistuki voi tuoda elämän vaikeisiin tilanteisiin apua ja helpotusta ja vertaisten joukossa voi kokea itsensä hyväksytyksi. Vertaistuki auttaa lievittämään yksinäisyyden ja ahdistuksen tunteita. Vertaistuen kautta voi myös saada konkreettisia neuvoja omaan elämäntilanteeseensa.

Vertaistukija on henkilö, jolla on taustalla omakohtainen kokemus ja hän haluaa antaa tukea muille saman kokeneille henkilöille. On tärkeää, että vertaistukija on sopeutunut omaan kokemukseensa. Vertaistukea voi antaa sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Vertaistukea voi olla vaikkapa kahden äidin keskustelu hiekkalaatikon reunalla tai koulutetun ohjaajan järjestämä vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmiä järjestetään monella eri tavalla ja korona-aikana myös verkossa tapahtuvat vertaisryhmät ovat yleistyneet.

Vertaistukea voi saada melkeinpä missä tahansa elämäntilanteessa. Suomessa yleisesti yhdistykset ja järjestöt kouluttavat vertaisohjaajia ja järjestävät vertaistuki-iltoja. Voit etsiä elämäntilanteeseesi sopivan järjestön tai yhdistyksen ja ottaa selvää millaista vertaistukea voit heidän kauttaan saada.

Vertaistuesta voi olla apua myös elintapamuutoksen tekemisessä. Kun elintapamuutosta lähtee toteuttamaan, on tärkeää, että läheltä löytyy tukijoita. Samassa tilanteessa oleva vertaistukija eli henkilö, joka itsekin toteuttaa omaa elintapamuutostaan tai on jo aiemmin tehnyt elintapamuutoksen, osaa samaistua tunteisiin, joita omien elintapojen muuttaminen voi nostaa pintaan. Tällainen yhteinen kokemus voi olla todella tärkeä tekijä onnistuneen elintapamuutoksen tekemisessä.

Vertaistukea elintapamuutoksen tukemisessa on ehditty jo tutkia tieteellisesti ja on huomattu, että vertaistoiminta on osa vaikuttavaa elintapaohjausta. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamissa elintaparyhmissä osallistujat ovat kokeneet muiden ryhmäläisten vertaistuen tärkeäksi tekijäksi elintapamuutoksen tekemisessä. Osallistujat kokivat kannustavana muiden ryhmäläisten tuen sekä mahdollisuuden jakaa omia kokemuksiaan. Muilta samassa tilanteessa olevilta saatu tuki on lisännyt motivaatiota muuttaa omia elintapoja terveyttä edistäviksi.

Kaikki, jotka joskus ovat tehneet päätöksen elintapojen muuttamisesta, tietävät ettei omien tapojen muuttaminen aina ole helppoa. Vertaistervarit-ryhmät mahdollistavat vertaistuen saamisen, sekä tietenkin antamisen elintapamuutosta toteuttaessa. Vertaistervarit-ryhmässä voi jakaa omia kokemuksia, vinkkejä, mahdollisia haasteita sekä tietenkin onnistumisen ja ilon hetkiä. Muiden samassa tilanteessa olevien kanssa on helppo jakaa ajatuksia ja tunteita elintapamuutoksen tekemisestä. Kun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa, antaa se sekä voimaa että motivaatiota elintapamuutoksen toteuttamiseen.

Nainen hymyilee ja hän pitää kädestä toista henkilöä. Toisesta henkilöstä näkyy vain käsi.