Vertaisryhmässä saat tukea ja vinkkejä hyvinvointiin ja elintapamuutokseen

Oletko miettinyt elintapamuutoksen tekemistä?

Haluatko voida paremmin, edistää terveyttäsi ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä? Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi lisätä liikkumistasi, syödä säännöllisemmin, nukkua paremmin tai saada lisätietoa päihteiden vaikutuksesta terveyteen.

Tarvitsetko sinä vertaistukea elintapamuutokseen?

Olet mahdollisesti elämäsi aikana tehnyt jonkin elintapamuutoksen. Sinulla voi olla tietoa terveellisestä syömisestä tai olet saanut ammattilaisen ohjausta elintapojen muuttamiseksi, mutta muutos ei ole juurtunut pysyvästi arkeesi. Vertaistervarit-ryhmäläisistä 70% palautekyselyyn vastanneista kertoi ylläpitäneensä ryhmässä aloittamaansa elintapamuutosta puolen vuoden jälkeen ryhmän päättymisestä.

Tule sinäkin mukaan Vertaistervarit-ryhmään!

Vertaistervarit-ryhmät ovat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyviä pienryhmiä, joissa opetellaan tekemään loppuelämän kestäviä terveystekoja vertaistuen avulla.

Vertaistervarit-ryhmät on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan tekemällä jonkin elintapamuutoksen.

Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset koulutetut vertaisohjaajat, ja ne tarjoavat tietoa, motivaatiota ja vertaistukea elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen. Ryhmäkerroilla käsiteltävään sisältöön pääsevät vaikuttamaan kaikki ryhmäläiset, sillä sisällöt suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ryhmät ovat korkeintaan kahdeksan hengen suljettuja ryhmiä. Ryhmät kokoontuvat kahdeksan viikon ajan kerran viikossa eli yhteensä kahdeksan kertaa.

Voit järjestää Vertaistervarit-ryhmiä omassa yhdistyksessäsi tai organisaatiossasi. Lue lisää Vertaistervarit-ryhmän järjestämisestä. 

Haluaisitko lisätietoa ravinnosta tai päästä kokeilemaan kuntosaliliikuntaa? Kenties haluaisit saada uusia välipalaideoita tai kokeilla stressin hallintaa hengitysharjoitusten avulla. Toiminnan lisäksi Vertaistervarit-ryhmissä mahdollistetaan keskustelu sekä omien tunteiden ja kokemusten jakaminen muille ryhmäläisille.


Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen motivoi elintapamuutoksen tekemiseen

Vuosina 2020-2021 järjestetyissä Vertaistervarit-pilottiryhmissä tehtiin kyselyseurantaa, kuinka osallistujat kokivat Vertaistervarit-ryhmään osallistumisen. Ryhmäläiset vastasivat myös seurantakyselyyn puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. Taustatietoihin ja seurantatuloksiin pääset tutustumaan tästä.

- Vastaajista 86.4 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmä tuki elintapamuutostavoitteen toteutumista tai ylläpitämistä.

- Vastaajista 90.9 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen edisti hyvinvointia.

- Vastaajista 86.3 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmään osallistuminen oli tärkeää.

- Vastaajista 81.8 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmästä sai vertaistukea elintapamuutostavoitteen tekemiseen tai ylläpitämiseen.

- Vastaajista 90.9 % on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, että Vertaistervarit-ryhmä lisäsi motivaatiota elintapamuutostavoitteen tekemiseen tai ylläpitämiseen.

- Vertaistervarit-ryhmään osallistujien kokemus omasta jaksamisesta suoriutua normaalissa arjessa, tyytyväisyys omaan terveyteen sekä tunne, kuinka hyvin pystyn vaikuttamaan omiin elintapoihini, kasvoivat ensimmäisen ja viimeisen Vertaistervarit-ryhmäkerran välissä.

- Vertaistervarit-ryhmään osallistujien viikoittainen liikuntamäärä lisääntyi ensimmäisen ja viimeisen ryhmäkerran välillä.

Kuvassa nuori nainen muodostaa käsillään sydänmerkin, taustalla aurinko laskee.