5. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Kulttuuri
Kulttuurikävely hellii mieltä ja kehoa. Ryhmäläiset oppivat, mitä kulttuurihyvinvointi tarkoittaa ja saavat kokemuksen liikkumisen lisäämisestä arkeen ikään kuin sivutuotteena kulttuurin ihailun kautta.
TAI

Esimerkki 2. Luonto
Rentoutuminen lähiluonnossa. Ryhmäläiset pääsevät rentoutumaan ja liikkumaan vaihtelevassa maastossa rauhoittavia luonnon ääniä kuunnellen.


Toteutusmuodot:


Esimerkki 1. Kulttuuri
Aluksi tavataan aiemmin yhdessä sovitussa, kaikkien ryhmäläisten saavutettavissa olevassa paikassa ja kysellään kuulumisia.
Kulttuurikävelyssä ohjaaja(t) ja ryhmäläiset kävelevät yhdessä puistoista, puroista ja vanhoista rakennuksista nauttien. Ohjaaja kertoo samalla lyhyesti, mitä kulttuurihyvinvointi tarkoittaa. Hän kyselee ryhmäläisiltä, miten kulttuuri (kirjat, musiikki, teatteri, taide, käsityöt, arkkitehtuuri jne.) vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa joko kokijana tai tekijänä. Yhdessä ideoidaan muita hyviä kohteita kulttuurikävelylle. Voidaan myös pohtia, miten kulttuurin kautta saadaan lisättyä omaa liikkumista arjessa.


TAI

Esimerkki 2. Luonto

Aluksi tavataan aiemmin yhdessä sovitussa, kaikkien ryhmäläisten saavutettavissa olevassa paikassa ja kysellään kuulumisia. Kävellään rauhallisesti hiljaisuudessa luonnon ääniä kuunnellen ja ympäröivää luontoa havainnoiden. Pysähdytään sopivassa paikassa nauttimaan kunkin itselleen mukanaan tuomia eväitä. Evästauolla keskustellaan siitä, miten kukin kokee hiljaisuuden ja luonnossa liikkumisen. Ryhmäläiset jakavat omia vinkkejä liikkumisen lisäämiseen, hyviin retkieväisiin ja rentoutumiseen.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää kaikkia tästä kerrasta, muistuttaa seuraavan viikon tapaamispaikasta, teemasta ja mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä sekä toivottaa hyvää kotimatkaa.