8. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

  1. Oman alueen yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan perehtyminen. Ryhmäläiset tietävät, mistä saavat tukea Vertaistervarit-ryhmän päättymisen jälkeen.
  2. Ryhmä päätetään mukavan yhdessä sovitun paikan ja tekemisen kautta. Ryhmäläisille jää ryhmästä positiivinen kokemus.
  3. Palautteen kerääminen. Käydään läpi ryhmäläisten tunnelmia ryhmästä ja ryhmän päättymisestä. Kerätään Vertaistervarit-palautelomakkeella loppupalaute.


Toteutusmuodot:


Esimerkki 1.
Rentoa yhdessäoloa yhdessä sovitussa kokoontumispaikassa. Ennakkotehtävänä on tutustua oman alueen itseä kiinnostavaan yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan, josta saisi tukea elintapamuutoksen ylläpitämiseen jatkossa.

Käydään läpi ryhmän päättymisen tunnelmia (katso osio Ryhmän lopetus) ja ennakkotehtävässä esiin tulleita mahdollisuuksia jatkoa ajatellen. Ohjaaja on voinut kutsua jonkin ryhmää kiinnostavan yhdistyksen edustajan puhumaan oman yhdistyksensä tarjoamista mahdollisuuksista. Kirjoitetaan kirje itselle puolen vuoden päähän.

Ohjaaja kerää lopuksi loppupalautteen jakamalla tulostamansa Vertaistervarit-ryhmän palautelomakkeet (ohessa vasemmalla sekä oppaan liitteissä / materiaalipankissa, liite 7) ryhmäläisten täytettäväksi ja kerää ne talteen.


TAI

Esimerkki 2.
Tehdään yhdessä kevyttä purtavaa ja maistellaan alkoholittomia juhlajuomia. Vapaata jutustelua siitä, miten ryhmäläiset rentoutuvat. Missä tilanteissa alkoholia tulee nautittua, ja voisiko alkoholittomilla vaihtoehdoilla korvata alkoholilliset? Keskustellaan, miten päihteet vaikuttavat liikkumiseen, syömiseen, nukkumiseen ja rentoutumiseen. Käydään läpi ryhmän päättymisen tunnelmia (katso osio Ryhmän lopetus) ja ennakkotehtävänä esiin tulleita mahdollisuuksia jatkoa ajatellen (itseä kiinnostava yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoiminta). Voidaan tutustua yhdessä *lähellä.fi -sivustoon.

Ohjaaja kerää loppupalautteen jakamalla tulostamansa Vertaistervarit-ryhmän palautelomakkeet (ohessa vasemalla sekä oppaan liitteissä / materiaalipankissa, liite 7) ryhmäläisten täytettäväksi ja kerää ne talteen.


Lopuksi ohjaaja kiittää kaikkia mukana olosta, sopii mahdollisesta jatkotapaamisesta muutaman kuukauden päähän, sopii ryhmäläisten kanssa WhatsApp-ryhmän purkamisesta tai jatkamisesta ja toivottaa lopuksi onnea ja menestystä elintapamuutoksen ylläpitämisen tielle. Ohjaaja kokoaa palautteen ja tekee itsearviointia yhdessä taustayhteisön edustajan kanssa sovittuna ajankohtana ryhmän päättymisen jälkeen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen).