Missä? Tilan suunnittelu

Lähiryhmä

Ryhmän kokoontumisiin tarvitaan pysyvä, esteetön ja rauhallinen tila. Häiriöttömässä tilassa on mukava keskustella ja siinä syntyy luottamuksellinen ilmapiiri. Tilassa istuimet kannattaa sijoittaa U:n tai ympyrän muotoon, jolloin kaikki näkevät toisensa eikä kukaan ole selin toiseen. Pöytätilaa on myös hyvä olla materiaaliin perehtymistä, kirjoittamista ja omia muistiinpanojen tekemistä varten.

Tilan olisi hyvä mahdollistaa myös pari- ja pienryhmätyöskentely. Avointa tilaa tulisi olla riittävästi toiminnallisia menetelmiä kuten ohjattua janaa varten. Jos ohjaaja siirtää tuoleja ja pöytiä sopivammille paikoille, tulee hänen ryhmäkerran päätyttyä siistiä tila ja palauttaa kaikki paikalleen.

Jos jollain kerralla katsotaan yhdessä alustukseksi video, PowerPoint-esitys tai vastaava, ohjaajalla tulee olla käytössään videotykki sekä tarvittava tietotaito laitteiden käyttämiseen, jotta ryhmäaikaa ei kulu teknisiin ongelmiin. Ryhmäläisten käytössä tulee olla myös WC-tilat. Ryhmäkerralla voi olla tarjolla vettä ja hedelmiä tai mahdollisesti kahvia ja teetä. Ohjaaja siistii tarjoilut ja mahdollisen keittiötilan ryhmäkerran päätyttyä.


Etäryhmä

Vertaistervarit-ryhmä voi kokoontua myös verkossa. Tällöin ryhmäkerroille tulee miettiä sopiva verkkoalusta, joka on helposti käytettävä sekä ohjaajille että ryhmäläisille. Teams ja Google Meet ovat yleisesti käytettyjä ja varsin toimivia alustoja vertaisryhmän kokoontumiseen.

Verkossa toimiessa ensimmäisillä kerroilla tulee olla riittävästi aikaa ryhmäläisten perehdyttämiseen alustan käytössä: Miten pyydän ja saan puheenvuoron? Miten ja milloin suljen ja laitan päälle mikrofonin ja kameran? Pidetäänkö kamera päällä koko ajan? Miten käytän chattia ja muita osallistumisen muotoja? Ohjaajan on hyvä myös huomioida verkossa toimivan vertaisryhmän erot lähiryhmään verrattuna. Niistä kerrotaan lisää tämän oppaan Ryhmätoimintamallit-osassa.