3. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Syöminen
Tunnesyöminen, syöntitottumukset ja herkkujen korvikkeet. Ryhmäläiset pohtivat yhdessä ruokailuun ja omiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä.
TAI

Esimerkki 2. Uni
Uni ja rentoutus. Ryhmäläiset saavat tietoa unesta, univajeesta ja unen merkityksestä hyvinvoinnille sekä kokeilevat rentoutusharjoitusta.


Toteutusmuodot:


Aluksi käydään lyhyt kuulumiskierros ja kerrotaan, miten viikko on mennyt.


Esimerkki 1. Syöminen
Ohjaajan johdolla käydään vertaiskeskustelua syöntitottumuksista ja siitä, miten erilaiset tunnetilat vaikuttavat syömiseen. Ohjaaja kertoo esimerkkejä, alustaa tarvittaessa ja ohjaa keskustelua. Pohditaan yhdessä parempia valintoja herkutteluun. Ryhmäläiset voivat kirjoittaa tai jakaa chattiin reseptivinkin terveellisemmästä herkusta.

Viikkohaasteena on valita niin kutsuttuja herkkujen korvikkeita eli terveellisempiä valintoja herkutteluhetkiin.


TAI

Esimerkki 2. Uni
Ohjaaja laittaa linkin chattiin ja jakaa näytölle *Hengitysliiton unihoitajan luennon. Luento kestää 46 minuuttia, joten sen voi katsoa myös osittain, jotta keskustelulle jää enemmän aikaa. Vapaata keskustelua alustuksen pohjalta.

Vaihtoehtoisesti unesta voidaan keskustella uniteemaisten Vertaistervarit-keskustelukorttien avulla (ohessa vasemmalla sekä oppaan liitteissä / materiaalipankissa (liite 9)). Keskustelukortteja löytyy kahdenlaisia ja niitä voi käyttää kahdella eri tavalla. Ohjaaja jakaa keskustelukortti-pdf:n kaikkien nähtäville ja jokainen saa valita vuorollaan oman kortin, josta haluaa aloittaa keskustelun. Toinen tapa on, että ohjaaja ohjaa keskustelua keskustelukorttien avulla ilman korttien jakamista näytölle. Ohjaaja kertaa tarvittaessa oman puheenvuoron pyytämiseen liittyvät asiat ja ohjaa keskustelua niin, että kaikki saavat puheenvuoron.

Ennen loppurentoutusta kukin kertoo vuorollaan lyhyesti tai kirjoittaa chattiin, miten rentoutuu. Lopuksi ohjaaja jakaa näytölle *Sydänliiton rentoutusvideon.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää ryhmäläisiä ja muistuttaa seuraavan kerran teemasta sekä mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä. Ohjaaja varmistaa, että kaikki ryhmäläiset ovat poistuneet linjoilta ennen kuin itse poistuu ryhmästä.