Miten meni?

Palautteen kerääminen

Ohjaaja kerää jokaisen kerran jälkeen ryhmäläisiltä lyhyen palautteen muutaman kysymyksen avulla. Ryhmäläiset voivat vastata kysymyksiin suullisesti, chattiin kirjoittamalla tai peukutuksin (peukku ylös, sivulle tai alas). Ohjaaja voi hyödyntää Peukkupalautetta esimerkkikysymyksineen: Kannattiko tulla? Oivalsitko uutta? Voitko hyödyntää oppimaasi?

Laajempi loppupalaute (katso osio Ryhmän lopetus) kerätään ryhmän viimeisellä kerralla Vertaistervarit-ryhmän palautelomakkeella ja tarvittaessa lähetetään poissaolleille heti ryhmän päättymisen jälkeen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Peukkupalaute (liite 4) ja Vertaistervarit-ryhmän palautelomake (liite 7) löytyvät ohessa vasemalla sekä oppaan liitteistä / materiaalipankista.

Kuvituskuva. Kuvassa kolme puhekuplaa, joiden sisällä tykkäystä, peukutusta ja puhetta kuvastavat symbolit.

Palautteiden kerääminen on tärkeä osa ryhmän ohjaamista. Palautteiden avulla otetaan huomioon ryhmäläisten toiveet ja kehitetään omaa työskentelyä. Positiivinen palaute osoittaa, että ryhmäsuunnitelma on ajan tasalla ja kannustaa vapaaehtoisia vertaisohjaajia jatkamaan samaan malliin. Kehittävä palaute puolestaan kertoo, että ryhmäläisten toiveista ja tavoitteista on hyvä keskustella yhdessä ja muuttaa tarvittaessa ryhmäsuunnitelmaa. Ohjaaja kiittää osallistujia palautteesta, olipa se myönteistä tai kehittävää.


Taustayhteisöllä voi olla myös omat tavoitteensa ryhmän suhteen. Palautteiden, varsinkin loppupalautteen avulla selviää, onko tavoitteet saavutettu. Ohjaajien ja taustayhteisön edustajien eli aiemmin mainitun työryhmän kannattaa pitää loppukeskustelu ryhmän päättymisen jälkeen. Siinä ohjaajat voivat vapaasti antaa palautetta ja keskustella ryhmän ohjaamisessa esiin nousseista onnistumisista, ajatuksista ja tunteista.