2. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Syöminen
Arkikiireeseen helpotusta. Ryhmäläiset saavat ja jakavat vinkkejä, miten kiireessä voi syödä terveellisesti.
TAI

Esimerkki 2. Liikkuminen
Kehon herättelyjumppa ja liikuntamuistoista keskusteleminen. Pohditaan yhdessä, miten aiemmat kokemukset vaikuttavat nykyiseen liikkumiseen.


Toteutusmuodot:


Aluksi käydään tutustumis- ja kuulumiskierros, jotta nimet muistuvat mieleen ja ensimmäisellä kerralla poissa olleet pääsevät tutustumaan muihin osallistujiin. Kerrataan ensimmäisellä ryhmäkerralla luodut pelisäännöt, jos mukana on uusia. Jos elintapamuutostavoitteen asettaminen tai tapaamisten suunnittelu jäi ensimmäisellä kerralla käsittelemättä tai puolitiehen, käytetään siihen riittävästi aikaa tällä ryhmäkerralla.


Esimerkki 1. Syöminen
Ruokateemasta on pyydetty alustus *Maa- ja kotitalousnaisilta. Alustuksen jälkeen ohjaaja ohjaa vapaata keskustelua. Vierailijalle voi esittää kysymyksiä. Mitä ajatuksia alustus herätti? Ohjaaja pyytää ryhmäläisiä kirjoittamaan chattiin omia vinkkejään kiireisen arjen parempiin ruokavalintoihin.


TAI

Esimerkki 2. Liikkuminen
Ohjaaja ohjaa kehon herättelyjumpan tai näyttää videolta osallistujille sopivan ja kevyen, seisten tai tuolilla tehtävän jumpan (esim. *Selkäliiton Selkäkanavan harjoitusvideon *Reumaliiton jumppasali tai *Psoriasisliiton Psorilinja: Kehon herättely). Ohjaaja jakaa videolinkin myös chattiin ja varmistaa, että ryhmäläiset kuulevat videon äänen. Jumpan jälkeen ohjaaja ohjaa vapaata keskustelua liikuntamuistoista. Ryhmäläiset kertovat vuorollaan oman liikuntamuistonsa ja pohtivat, miten aiemmat kokemukset vaikuttavat nykyiseen liikkumiseen.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää ryhmäläisiä ja muistuttaa seuraavan kerran teemasta sekä mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä. Ohjaaja varmistaa, että kaikki ryhmäläiset ovat poistuneet linjoilta ennen kuin itse poistuu ryhmästä.