3. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Uni
Uni ja rentoutuminen. Jaetaan ja opitaan hyvän unen vinkkejä.


TAI

Esimerkki 2. Liikkuminen
Tutustuttaa ryhmäläisiä helppoihin ja ilmaisiin liikuntamuotoihin. Tutustua ulkokuntosaliin, tehdä laitteita tutuksi ja madaltaa ryhmäläisten kynnystä käydä ulkoliikuntapaikalla.


Toteutusmuodot:

Esimerkki 1. Uni
Uniteemaisella ryhmäkerralla ensin käydään kuulumiskierros. Miltä viikkohaaste tuntui? Miten elintapamuutostavoite edistyy? Sitten keskustellaan Vertaistervarit-keskustelukorttien avulla unesta (ohessa vasemalla sekä oppaan liitteissä / materiaalipankissa Liite 9). Ryhmäläiset jakavat omia vinkkejään rentoutumiseen ja hyvään uneen. Lopuksi tehdään lyhyt rentoutusharjoitus esimerkiksi *Sydänliiton rentoutusvideon avulla.

Viikkohaasteena on ottaa käyttöön jokin hyvän unen vinkki tai rentoutumisharjoitus.


TAI

Esimerkki 2. Liikkuminen
Liikuntateemaisella tapaamiskerralla ohjaaja esittelee sovitun ulkoliikuntapaikan laitteet ja yhdessä lämmittelykävelyn jälkeen tehdään kiertoharjoittelu laitteilla. Lämmittelykävelyn yhteydessä käydään kuulumiskierros. Miten viikko on mennyt ja mitä viime kerrasta jäi mieleen? Loppuverryttelyn yhteydessä voidaan jutella seuraavan viikon teemasta.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää kaikkia tästä kerrasta, muistuttaa seuraavan viikon tapaamispaikasta, teemasta ja mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä sekä toivottaa hyvää kotimatkaa.