Liite 3: Vertaistervarit - vapaaehtoistoiminnan sopimus

Vertaistervarit-vapaaehtoistoiminnan sopimus on vertaisohjaajan ja taustayhteisön sitoumus yhteistoiminnasta ja muun muassa vaitiolovelvollisuudesta.