2. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Syöminen
Mitä on terveellinen ruoka? Voiko se olla edullista? Ryhmäläiset saavat tietoa terveellisestä ruuasta ja ideoita omiin ruokavalintoihin.

TAI
Esimerkki 2. Liikkuminen

Ryhmäläiset tutustuvat UKK-instituutin liikkumisen suosituksiin ja pohtivat omaa liikkumistaan suhteessa suosituksiin. He myös saavat ja jakavat vinkkejä liikkumisen lisäämiseksi arjessa.


Toteutusmuodot:


Aluksi käydään tutustumis- ja kuulumiskierros, jotta nimet muistuvat mieleen ja ensimmäisellä kerralla poissa olleet pääsevät tutustumaan muihin ryhmäläisiin. Kerrataan ensimmäisellä kerralla luodut pelisäännöt, jos mukana on uusia. Jos ryhmäkertojen suunnittelu jäi ensimmäisellä kerralla käsittelemättä tai puolitiehen, käytetään siihen riittävästi aikaa tällä ryhmäkerralla. Ohjeet aiheiden käsittelyyn löytyvät 1. ryhmäkerran kohdalta.


Esimerkki 1.
Ruokateemasta on pyydetty alustus *Maa- ja kotitalousnaisilta. Lisäksi käydään avointa keskustelua aiheesta. Vaikka monilla on entuudestaan tietoa ravitsemussuosituksista, syntyy keskustellessa uusia oivalluksia ja ideoita omiin ruokavalintoihin ja arkeen.

Viikkohaaste muodostuu käsitellystä aiheesta. Ryhmäläiset voivat esimerkiksi jakaa WhatsApp-ryhmään kuvan omasta ateriasta, jossa on hyödynnetty tämän kerran oppeja.


TAI

Esimerkki 2.
Liikuntateemassa osallistujat esittävät aluksi pantomiimina parille mieleisen tapansa liikkua. Osia vaihdetaan, kun pari on arvannut oikein. Pareittain esitetään myös pantomiimina, miten liikkuisimme, jos mikään ei rajoittaisi liikkumistamme. Ohjaaja ohjaa pantomiimikierrokset. Tämän jälkeen ohjaaja jakaa tulostamansa *UKK-instituutin aikuisten liikkumisen suosituksen ja jokainen merkitsee esittämänsä liikkumisen muodon suosituspyramidiin.

Pantomiimin sijaan voi materiaalina käyttää myös *UKK-instituutin täytettävää liikkumisen suositusta. Keskustellaan liikkumisen suosituksista: Mitä liikuntamuotoja kullakin tuli esiin, mihin ne sijoittuivat ja miksi? Mietitään, miten jokainen voisi lisätä omaa liikkumistaan arjessa.

Viikkohaasteena jokainen valitsee jonkun suosituspyramidin osan, johon kerryttää liikkumista viikon aikana.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää kaikkia tästä kerrasta, muistuttaa seuraavan viikon tapaamispaikasta, teemasta ja mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä sekä toivottaa hyvää kotimatkaa.