Vertaistuki elintapamuutoksessa


Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen henkilön kanssa. Kokemus voi olla vaikkapa tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta, vammasta, kriisistä tai elintapamuutoksen tekemisestä. Vertaistuki perustuu kokemustietoon ja sen tärkeimmät elementit ovat kuunteleminen ja kertominen. Parhaimmillaan vertaistuki antaa tukea, voimaannuttaa sekä edistää hyvinvointia.

Vertaistuesta voi olla apua myös elintapamuutoksen tekemisessä. Kun elintapamuutosta lähtee toteuttamaan, on tärkeää, että läheltä löytyy tukijoita. Samassa tilanteessa oleva vertaistukija eli henkilö, joka itsekin toteuttaa omaa elintapamuutostaan tai on jo aiemmin tehnyt elintapamuutoksen, osaa samaistua tunteisiin, joita omien elintapojen muuttaminen voi nostaa pintaan. Tällainen yhteinen kokemus voi olla todella tärkeä tekijä onnistuneen elintapamuutoksen tekemisessä.


Vertaistoiminta osana vaikuttavaa elintapaohjausta

Vertaistukea elintapamuutoksen tukemisessa on ehditty jo tutkia tieteellisesti ja on huomattu, että vertaistoiminta on osa vaikuttavaa elintapaohjausta. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamissa elintaparyhmissä osallistujat ovat kokeneet muiden ryhmäläisten vertaistuen tärkeäksi tekijäksi elintapamuutoksen tekemisessä. Osallistujat kokivat kannustavana muiden ryhmäläisten tuen sekä mahdollisuuden jakaa omia kokemuksiaan. Muilta samassa tilanteessa olevilta saatu tuki on lisännyt motivaatiota muuttaa omia elintapoja terveyttä edistäviksi. Vertaistukiryhmiä järjestetään monella eri tavalla ja korona-aikana myös verkossa tapahtuvat vertaisryhmät ovat yleistyneet.


Vertaistuki Vertaistervarit-ryhmissä

Kaikki, jotka joskus ovat tehneet päätöksen elintapojen muuttamisesta, tietävät ettei omien tapojen muuttaminen aina ole helppoa. Vertaistervarit-ryhmät mahdollistavat vertaistuen saamisen ja antamisen elintapamuutosta toteuttaessa. Vertaistervarit-ryhmässä voi jakaa omia kokemuksia, vinkkejä, mahdollisia haasteita sekä tietenkin onnistumisen ja ilon hetkiä. Kun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa, antaa se sekä voimaa että motivaatiota elintapamuutoksen toteuttamiseen.

Nainen hymyilee ja hän pitää kädestä toista henkilöä. Toisesta henkilöstä näkyy vain käsi.