4. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:


Suositus neljännen ryhmäkerran alkuun: Oman tavoitteen ja ryhmäsuunnitelman tarkastelua ennen teeman käsittelyä.


Esimerkki 1. Liikkuminen
Liikunta. Kuminauhajumppaan tutustuminen.


TAI

Esimerkki 2. Syöminen
Ruoka ja ruokarytmi. Ryhmäläiset saavat jakaa omia kokemuksiaan säännöllisen ruokarytmin ja ruuan vaikutuksista omaan terveyteen ja hyvinvointiin.


Toteutusmuodot:


Aluksi kerrataan omia elintapamuutostavoitteita. Ryhmäläiset kertovat, miten oma tavoite näkyy konkreettisesti toiminnassa päivittäin tai viikoittain. Ohjaaja(t) kertaavat yhdessä laaditun ryhmäsuunnitelman. Tämän jälkeen ryhmäläiset kirjoittavat lapuille, mitä hyvää ja mitä kehitettävää ryhmässä on ja millaisia toiveita heillä tuleville ryhmäkerroille. Käydään yhdessä ajatuksia läpi ja kirjataan mahdollisia muutoksia ryhmäsuunnitelmaan.


Esimerkki 1. Liikkuminen
Liikuntateemassa puoliväliarvion, suunnitelman ja tavoitteiden tarkentamisen jälkeen ohjaaja jakaa ryhmäläisille tulostamansa *Reumaliiton Keltaisen nauhan kuminauhajumpan ohjeet ja ohjaa kuminauhajumpan. Vaihtoehtoisesti ohjaaja voi laittaa kuminauhajumpan näkyviin videona. *Psoriasisliiton Psorilinjan kuminauhajumppa -video on hyvä valinta. Myös *Selkäliiton Selkäkanavalta löytyy useita kuminauhajumppia hyödynnettäväksi. Ryhmäläiset tuovat mukanaan omat kuminauhat. Jumppaan pystyy osallistumaan myös ilman kuminauhaa.


TAI

Esimerkki 2. Syöminen
Ruokateemassa puoliväliarvion, suunnitelman ja tavoitteiden tarkentamisen jälkeen jutellaan Vertaistervarit-keskustelukorttien avulla ruokarytmistä ja ruuasta. Kortit löytyvät ohesta vasemalta sekä oppaan liitteistä / materiaalipankista (liite 9). Ohjaaja jakaa ryhmän kahteen pienryhmään, jolloin jokainen pääsee paremmin osallistumaan keskusteluun. Kummassakin pienryhmässä on ohjaaja mukana ohjaamassa keskustelua tarpeen mukaan.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää kaikkia tästä kerrasta, muistuttaa seuraavan viikon tapaamispaikasta, teemasta ja mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä sekä toivottaa hyvää kotimatkaa.