Liite 4: Vertaistervarit-peukkupalaute

Peukkupalaute on nopea tapa kerätä palautetta jokaisen ryhmäkerran lopuksi. Kysymyksiä ja käyttötapaa voi varioida ohjaajalle ja kullekin ryhmälle sopiviksi.