1. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

  1. Tutustutaan toisiimme ja perehdytään käytettävän alustan käyttöön.
  2. Sovitaan yhteiset pelisäännöt.
  3. Ryhmäläiset osaavat muodostaa itselleen konkreettisen elintapamuutostavoitteen.
  4. Suunnitellaan yhdessä seuraavien ryhmäkertojen teemoja vastaamaan ryhmäläisten toiveita ja tavoitteita.


Toteutusmuodot:

1. Ohjaaja toivottaa kaikki tervetulleiksi ryhmään ja esittelee itsensä. Tämän jälkeen käydään läpi käytettävän alustan käyttöä: Miten pyydän ja saan puheenvuoron? Miten ja milloin suljen ja laitan päälle mikrofonin ja kameran? Pidetäänkö kamera päällä koko ajan? Miten käytän chattia eli keskustelupalstaa ja muita osallistumisen muotoja? Miten liityn ryhmään takaisin, jos yhteydessä tulee ongelma?


Tämän jälkeen käydään esittäytymiskierros, jossa kukin ryhmäläinen kertoo nimensä, mistä tulee ja mikä sai hänet lähtemään tähän ryhmään. Tutustumiseen voi käyttää lisäksi erilaisia kuvakollaaseja. Silloin pyydetään ryhmäläisiä vuorotellen valitsemaan kuva, joka kuvastaa tämänhetkisiä tunnelmia ja perustelemaan valintansa. Ohjaaja voi pyytää ryhmäläisiä nousemaan ylös jokaisen esittelyn kohdalla ja esimerkiksi venyttämään kädet pitkälle ylös. Vaihtoehtoisesti voidaan pitää pieni jaloittelutauko esittelykierroksen jälkeen.


2. Keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä kuten vaitiolovelvollisuudesta. Mikä luo avoimen, innostavan ja kannustavan tunnelman ryhmään? Millaisessa ryhmässä viihdymme? Ryhmäläisiä voi pyytää kirjoittamaan vastauksensa myös chattiin. Ohjaaja kokoaa yhteen ja kirjaa ylös syntyneet ajatukset yhteisiksi pelisäännöiksi. Samalla voidaan sopia yhteisen WhatsApp-ryhmän perustamisesta. Jos ryhmäläiset haluavat perustaa sellaisen, myös WhatsApp-ryhmän pelisäännöistä sovitaan: Mihin WhatsApp-ryhmää käytetään (esim. viikkohaaste, ohjaaja muistuttaa tapaamispaikasta ja teemasta, lähettää tsemppiviestiä)? Ohjaaja muistuttaa, ettei ryhmäläisten yhteystietoja saa käyttää kuin ryhmässä viestintään ilman molemminpuolista suostumusta. Ohjaaja voi myös pyytää ryhmäläisiä ilmoittamaan, jos joku ei pääse jollakin ryhmäkerralla paikalle. Tämä helpottaa ryhmäkertojen aloitusta, kun ei tarvitse miettiä tulijoiden määrää.


Seuraavien kohtien käsittelyä voidaan jatkaa tarpeen mukaan toisella ryhmäkerralla. Vältetään kiireen tuntua ja jätetään aikaa palautteelle, kiitoksille ja seuraavan ryhmäkerran lyhyelle esittelylle. Ohjaaja voi siis kertoa, että syvennymme elintapamuutokseen ja elintapamuutostavoitteen asettamiseen, ja sovimme tulevien tapaamisten sisällöstä seuraavalla kerralla.


3. Ohjaaja pitää alustuksen elintapamuutoksesta (katso osio Arkeen juurtuvia elintapamuutoksia): Miten elintapamuutostavoite muodostetaan ja mitä armollisuus elintapamuutoksessa tarkoittaa? Ryhmäläinen osaa tämän jälkeen kertoa tai kirjoittaa chattiin, mihin haluaa tai tarvitsee elintapamuutosta ja muodostaa konkreettisen elintapamuutostavoitteen. Ohjaaja kirjaa itselleen ylös jokaisen ryhmäläisen tavoitteen.


4. Ohjaaja koostaa yhteen syyt, miksi kukin tuli ryhmään sekä ryhmäläisten elintapamuutostavoitteet. Näiden pohjalta mietitään yhdessä seuraavien ryhmäkertojen teemoja ja toteutusmuotoja.

Lopuksi ohjaaja kerää ryhmäläisiltä palautteen (Esimerkiksi Peukkupalautteen: peukku ylös, sivulle tai alas kysymyksiin: kannattiko tulla, oivalsitko uutta ja voitko hyödyntää oppimaasi.) Ohjaaja kiittää ryhmäläisiä mukanaolosta, aktiivisesta osallistumisesta, mukavasta ryhmähengestä tai vastaavasta. Ohjaaja myös muistuttaa, miten ja milloin pääsee osallistumaan seuraavaan ryhmäkertaan. Ohjaaja varmistaa, että kaikki ryhmäläiset ovat poistuneet linjoilta ennen kuin hän itse poistuu ryhmästä.