8. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

  1. Oman alueen yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan perehtyminen. Ryhmäläiset tietävät, mistä saavat tukea Vertaistervarit-ryhmän päättymisen jälkeen.
  2. Ryhmäläisille jää ryhmästä positiivinen kokemus.
  3. Palautteen kerääminen. Käydään läpi ryhmäläisten tunnelmia ryhmästä ja ryhmän päättymisestä. Kerätään Vertaistervarit-palautelomakkeella loppupalaute.


Toteutusmuodot:

Esimerkki 1.
Käydään läpi ryhmän päättymisen tunnelmia (katso osio Ryhmän lopetus): Mikä oli kunkin ryhmäläisen mielestä parasta tässä ryhmässä? Jokainen ryhmäläinen kertoo vuorollaan tai kirjoittaa chattiin.
Ennakkotehtävänä oli tutustua oman alueen itseä kiinnostavaan yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan, josta saisi tukea elintapamuutoksen ylläpitämiseen jatkossa. Kukin esittelee lyhyesti ennakkotehtävässä esiin tulleita mahdollisuuksia jatkoa ajatellen. Ohjaaja jakaa chattiin linkin loppupalautteen täyttämiseen.


TAI

Esimerkki 2.
Käydään läpi ryhmän päättymisen tunnelmia (katso osio Ryhmän lopetus) ja ennakkotehtävässä esiin tulleita mahdollisuuksia jatkoa ajatellen (itseä kiinnostava yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoiminta). Tutustutaan yhdessä *lähellä.fi -sivustoon. Ohjaaja kerää loppupalautteen esimerkiksi Vertaistervarit-palautelomakkeella.


Lopuksi ohjaaja kiittää kaikkia mukana olosta, sopii mahdollisesta jatkotapaamisesta muutaman kuukauden päähän, sopii ryhmäläisten kanssa WhatsApp-ryhmän purkamisesta tai jatkamisesta ja toivottaa lopuksi onnea ja menestystä elintapamuutoksen ylläpitämisen tielle. Ohjaaja kokoaa palautteen ja tekee itsearviointia yhdessä taustayhteisön edustajan kanssa sovittuna ajankohtana ryhmän päättymisen jälkeen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen).