Vertaistervarit-toiminta tiivistetysti

Vertaistervarit on Psoriasisliiton koordinoima hanke, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2023. Ensin sitä pilotoitiin Pohjois-Pohjanmaan alueella, ja vuosina 2022–2023 toimintamuotoja jalkautettiin valtakunnallisiksi.


Hankkeessa loimme Vertaistervarit-ohjaajakoulutusmalleja, joita toteutimme lähiopintoina, Teamsin välityksellä ja Itslearning-verkkoalustalla yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutus on yhden opintopisteen laajuinen ja siitä valmistuneille myönnetään Vertaistervarit-osaamismerkki. Vertaistervarit-ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia vertaisohjaajana elintapamuutosryhmissä, joiden teemoina ovat terveyttä edistävä syöminen ja liikkuminen sekä unen ja päihteiden vaikutus kokonaishyvinvointiin.


Vertaistervarit-ryhmät on suunnattu työikäisille ja juuri eläkkeelle jääneille, joille elintapamuutoksen tekeminen on ajankohtaista. Vertaistervarit-ryhmässä osallistujat saavat vertaistukea, tietoa ja motivaatiota elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen. Vertaistervarit-ryhmän ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset Vertaistervarit-ohjaajat.

Ryhmäläiset osallistuvat ryhmäkertojen suunnitteluun yhdessä vertaisohjaajien kanssa, jotta ryhmästä muodostuu mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeita vastaava sekä elintapamuutoksen tekemistä ja ylläpitämistä tukeva. Ryhmäläiset ovat voineet saada aiemmin ammattilaisilta tietoa ja ohjausta terveellisistä elintavoista, mutta lisäksi he kaipaavat vertaistukea ja haluavat jakaa kokemuksiaan muiden elintapamuutosta toteuttavien kanssa.


Vertaistervarit-hyvinvointitapahtumat mukailevat yksittäistä ryhmäkertaa. Tapahtumassa osallistuja pääsee pohtimaan omia elintapojaan. Hän saa tutkittua tietoa elintapoihin liittyen ja pääsee jakamaan omia kokemuksiaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tapahtuma motivoi osallistujia pohtimaan omia arjen valintoja ja innostaa hakeutumaan Vertaistervarit-ryhmään tai muuhun hyvinvointia tukevaan palveluun tai vertaistoimintaan.

Järjestäjätahoille Vertaistervarit-hyvinvointitapahtumat ovatkin mainio tapa markkinoida omaa vertaistoimintaa ja hyvinvointia tukevia palveluja sekä tavoittaa uusia ihmisiä ja muuhun toimintaan osallistumattomia jäseniä. Vertaistervarit-ohjaajille hyvinvointitapahtumat tarjoavat kevyemmän vapaaehtoisuuden muodon, joka voi innostaa myöhemmin myös Vertaistervarit-ryhmän ohjaamiseen.

Vertaistervarit-hankkeen logo
Psoriasisliiton logo