Vertaistervarit-toiminta tiivistetysti

Vertaistervarit on Psoriasisliiton koordinoima hanke, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Hanke toteutettiin vuosina 2020–2023. Ensin sitä pilotoitiin Pohjois-Pohjanmaan alueella, ja vuosina 2022–2023 toimintamuotoja jalkautettiin valtakunnallisiksi.


Hankkeessa loimme Vertaistervarit-ohjaajakoulutusmalleja, joita toteutimme lähiopintoina, Teamsin välityksellä ja Itslearning-verkkoalustalla yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Koulutus on yhden opintopisteen laajuinen ja siitä valmistuneille myönnetään Vertaistervarit-osaamismerkki. Vertaistervarit-ohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia vertaisohjaajana elintapamuutosryhmissä, joiden teemoina ovat terveyttä edistävä syöminen ja liikkuminen sekä unen ja päihteiden vaikutus kokonaishyvinvointiin.


Vertaistervarit-ryhmät on suunnattu työikäisille ja juuri eläkkeelle jääneille, joille elintapamuutoksen tekeminen on ajankohtaista. Vertaistervarit-ryhmässä osallistujat saavat vertaistukea, tietoa ja motivaatiota elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen. Vertaistervarit-ryhmän ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset Vertaistervarit-ohjaajat.


Ryhmäläiset osallistuvat ryhmäkertojen suunnitteluun yhdessä vertaisohjaajien kanssa, jotta ryhmästä muodostuu mahdollisimman hyvin osallistujien tarpeita vastaava sekä elintapamuutoksen tekemistä ja ylläpitämistä tukeva. Ryhmäläiset ovat voineet saada aiemmin ammattilaisilta tietoa ja ohjausta terveellisistä elintavoista, mutta lisäksi he kaipaavat vertaistukea ja haluavat jakaa kokemuksiaan muiden elintapamuutosta toteuttavien kanssa.

Vertaistervarit-hankkeen logo
Psoriasisliiton logo