7. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

Esimerkki 1. Liikkuminen
Ohjattu jooga tai asahi. Ryhmäläiset saavat kokemuksen ohjatusta lempeästä liikuntamuodosta.
TAI

Esimerkki 2. Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi – mitä se on ja mitä se minulle merkitsee?


Toteutusmuodot:


Aluksi käydään lyhyt kuulumiskierros, miten viikko on mennyt.

Esimerkki 1. Liikkuminen
Naisvoimistelijoista on pyydetty ohjaaja ohjaamaan ryhmälle etänä lempeän joogan tai asahi-terveysliikuntatunnin. Ohjaaja voi myös näyttää videon *Psoriasisliiton Psorilinjan kehon herättely tai *Reumaliiton Jumppasali-sivustolta (esim. asahi) ja videon avulla liikutaan yhdessä.

Viikkohaasteena kehonhuollosta huolehtiminen vähintään kerran viikon aikana.


TAI

Esimerkki 2. Kulttuuri
Käydään läpi keskustellen ennakkoajatukset viikon teemasta: Mitä kulttuurihyvinvointi on? Mitä siitä tulee mieleen? Voi käyttää myös post-it -lappuja ajatusten kirjaamiseen ylös. Katsotaan yhdessä *Taikusydämen tuottama video Mitä on kulttuurihyvinvointi? Videon jälkeen keskustellaan siitä, mitä ajatuksia video herätti. Muuttuiko ennakkokäsitys? Mitä kulttuurihyvinvoinnin elementtejä löydät omasta arjestasi? Mitä tahtoisit lisää?


Pohditaan myös, mitä hyvinvointivaikutuksia kulttuurilla ja taiteella voisi olla. Mitä vaikutuksia olet itse huomannut? Tämän jälkeen katsotaan *Taiteen edistämiskeskuksen video Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Videon jälkeen keskustellaan vielä, mitä ajatuksia video herätti ja muuttuiko tai laajeniko ennakkokäsitys.

Viikkohaasteeksi ryhmäläiset valitsevat jonkin kulttuurihyvinvoinnin elementin, jonka sisällyttävät tulevaan viikkoon.


Lopuksi ohjaaja kerää Peukkupalautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen), kiittää ryhmäläisiä ja muistuttaa seuraavan kerran teemasta sekä mahdollisesta viikkohaasteesta tai ennakkotehtävästä. Ohjaaja varmistaa, että kaikki ryhmäläiset ovat poistuneet linjoilta ennen kuin itse poistuu ryhmästä.