1. ryhmäkerta

Teema ja tavoite:

  1. Tutustutaan toisiimme.
  2. Sovitaan yhteiset pelisäännöt.
  3. Ryhmäläiset osaavat muodostaa itselleen konkreettisen elintapamuutostavoitteen.
  4. Suunnitellaan yhdessä seuraavien ryhmäkertojen teemoja vastaamaan ryhmäläisten toiveita ja tavoitteita.

Toteutusmuodot:

1. Ohjaaja toivottaa kaikki tervetulleiksi ryhmään ja esittelee itsensä. Sen jälkeen käydään esittelykierros, jossa kukin ryhmäläinen kertoo nimensä, mistä tulee ja mikä sai hänet lähtemään tähän ryhmään. Tutustumiseen voi käyttää lisäksi erilaisia kuvakollaaseja: Pyydetään ryhmäläisiä vuorotellen valitsemaan kuva, joka kuvastaa tämänhetkisiä tunnelmia ja perustelemaan valintansa. Kuvakollaasin sijaan voi käyttää myös tutustumisleikkejä. Esimerkiksi: Seisotaan piirissä selkä sisäänpäin. Ohjaaja kysyy, kenellä on lemmikki kotonaan. Ne, jotka kääntyvät kasvot piirin sisään päin, kertovat vuorollaan oman nimensä ja lemmikkinsä sekä mitä puuhaavat lemmikkinsä kanssa. Ohjaaja voi kysyä myös liikkumisen muodoista, kuten ketkä pyöräilevät viikoittain, ketkä pitävät uimisesta, ketkä liikkuvat mieluiten luonnossa ja niin edelleen.


2. Keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä kuten vaitiolovelvollisuudesta. Mikä luo avoimen, innostavan ja kannustavan tunnelman ryhmään? Millaisessa ryhmässä viihdymme? Ryhmäläiset voivat kirjata vastaukset myös post-it -lapuille itsenäisesti tai parin kanssa. Ohjaaja(t) kokoaa yhteen ja kirjaa ylös lapuille syntyneet ajatukset yhteisiksi pelisäännöiksi. Samalla voidaan sopia yhteisen WhatsApp-ryhmän perustamisesta. Jos ryhmäläiset haluavat perustaa sellaisen, myös WhatsApp-ryhmän pelisäännöistä sovitaan: Mihin WhatsApp-ryhmää käytetään (esim. viikkohaaste, ohjaaja muistuttaa tapaamispaikasta ja teemasta, lähettää tsemppiviestiä)? Ohjaaja muistuttaa, ettei ryhmäläisten yhteystietoja saa käyttää kuin ryhmässä viestintään ilman molemminpuolista suostumusta. Ohjaaja voi myös pyytää ryhmäläisiä ilmoittamaan, jos joku ei pääse jollakin kerralla paikalle. Tämä helpottaa ryhmäkertojen aloitusta, kun ei tarvitse miettiä tulijoiden määrää.


3. Ohjaaja pitää alustuksen elintapamuutoksesta (katso osio Arkeen juurtuvia elintapamuutoksia): Miten elintapamuutostavoite muodostetaan ja mitä armollisuus elintapamuutoksessa tarkoittaa? Elintapamuutostavoitteen asettaminen infograafi ja UKK-instituutin Elintavat tasapainoon toimivat hyvinä apuvälineinä elintapamuutostavoitetta määrittäessä. Materiaalit ovat ohessa vasemmalla, infograafi löytyy myös liitteistä / materiaalipankista (liite 1). Ryhmäläinen osaa tämän jälkeen kertoa, mihin haluaa tai tarvitsee elintapamuutosta ja muodostaa konkreettisen elintapamuutostavoitteen. Ohjaaja kirjaa itselleen ylös jokaisen ryhmäläisen tavoitteen.


4. Ohjaaja koostaa yhteen syyt, miksi kukin tuli ryhmään sekä ryhmäläisten elintapamuutostavoitteet. Näiden pohjalta mietitään yhdessä seuraavien ryhmäkertojen teemoja ja toteutusmuotoja.


Jos osallistujilla on paljon liikkumisen lisäämiseen tai fyysiseen jaksamiseen liittyviä tavoitteita, 2–3 tapaamiskertaa on hyvä olla sisällöltään liikkumiseen liittyviä. Ohjaaja pyytää ryhmäläisiltä ehdotuksia ja kirjaa ylös ne, jotka saavat ryhmässä laajalti kannatusta ja jotka ovat toteutettavissa sovitulla budjetilla tai omakustanteisesti. Ryhmässä voidaan esimerkiksi tutustua UKK-instituutin liikkumisen suosituksiin ja pohtia, liikunko suositusten mukaisesti. Käydään vertaiskeskustelua siitä, mitä kukin voisi tehdä arkiaktiivisuuden lisäämiseksi. Sovitaan yhteinen tutustuminen ulkoliikuntapaikkaan, kuntosaliin, luontoretkikohteeseen, kuminauhajumppaan tai vastaavaan.


Jos syöminen nousee eniten esiin, voidaan sopia 2–3 ryhmäkerralle syömiseen liittyviä teemoja kuten terveyttä ruuasta, tietoinen syöminen, tunnesyöminen tai kasvisten ja marjojen lisääminen. Yhdessä voidaan jakaa reseptejä ja vinkkejä, kenties laittaa ruokaakin yhdessä, mikäli tilat ja budjetti sallivat. Alustuksia osallistujien toivomiin aiheisiin voi kysyä myös järjestöiltä kuten Martoilta tai Maa- ja kotitalousnaisilta.


Ryhmäkertojen suunnittelu voidaan tarvittaessa siirtää käsiteltäväksi seuraavalla kerralla. Vältetään kiireen tuntua ja jätetään aikaa palautteelle, kiitoksille ja seuraavan kerran teeman lyhyelle esittelylle.


Lopuksi ohjaaja kerää ryhmäläisiltä palautteen (katso osio Miten meni? Palautteen kerääminen) esimerkiksi kysyen, kannattiko tulla, oivalsitko uutta ja voitko hyödyntää oppimaasi. Ohjaaja myös kiittää ryhmäläisiä mukanaolosta, aktiivisesta osallistumisesta, mukavasta ryhmähengestä tai vastaavasta. Ohjaaja muistuttaa, milloin ja missä seuraava tapaaminen pidetään sekä tiedottaa muut tarvittavat asiat. Tapaamisiin ensi viikolla!