Vertaistervarit-ryhmämalli

Vertaistervarit-ryhmämallia voit hyödyntää sellaisenaan vertaistuellisissa elintapamuutosryhmissä tai poimia ideoita ja hyviä käytänteitä muokaten mallia omaan yhteisöösi sopivaksi.


Toiminta-ajatus
Vertaistervarit-ryhmään osallistuja eli ryhmäläinen saa vertaistukea, tietoa ja motivaatiota elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen.


Tavoitteet

 • Ryhmäläiset tekevät elintapamuutoksen ryhmän tuella ja pystyvät ylläpitämään muutosta myös ryhmän jälkeen.
 • Ryhmäläiset suunnittelevat ryhmän sisällöt yhdessä ohjaajien kanssa.
 • Ryhmäläiset saavat ja antavat vertaistukea elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen.
 • Ryhmäläiset saavat tutkittua ja kokemustietoa hyvinvointia ja terveyttä edistävien valintojen tueksi.
 • Ryhmäläiset motivoituvat elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen.


Keskeiset teemat

 • Elintavat ja niiden vaikutus hyvinvointiin
 • Oman elintapamuutostavoitteen nimeäminen
 • Syöminen: Terveyttä ja jaksamista ruuasta
 • Liikkuminen: Aktiivisuutta arkeen
 • Uni: Hyvä uni tuo virkeyttä päivään
 • Päihteet: Hyvinvointia ilman päihdehaittoja
 • Luonto: Luonto voimavarana
 • Kulttuuri: Kulttuurista hyvinvointia kokemalla ja tekemällä
 • Osallisuus ja vertaistuki: Mistä tukea ryhmän päättymisen jälkeen?


Toteutus

 • Ennakkotieto tai mainos ryhmästä
 • Ilmoittautuminen (lomakkeella tai sähköpostitse)
 • Ryhmään pääsyn vahvistaminen (tervetulokirje sähköpostitse tai tekstiviestillä)
 • Kaksi vertaisohjaajaa
 • 6–8 osallistujaa, suljettu ryhmä
 • 8 viikoittaista tapaamista, joiden kesto on 1,5 tuntia
 • Ryhmäläisten ja ohjaajien kirjallinen palaute
 • Mahdollinen jatkotapaaminen ryhmän päätyttyä


Toteutusmuodot

 • Ryhmäkeskustelut
 • Pienryhmä- ja parikeskustelut
 • Toiminnalliset menetelmät
 • Lyhyet alustukset ja videot käsiteltävistä aiheesta
 • Yhdessä tekeminen ja liikkuminen
 • Rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset
 • Viikkohaasteet / -tehtävät
 • WhatsApp-ryhmä