Tapaamiskertojen suunnittelu - Ryhmäsuunnitelma

Ohjaaja täyttää huolellisesti Vertaistervarit-ryhmäsuunnitelman (ohessa vasemalla sekä oppaan liitteissä / materiaalipankissa liite 5). 

Vertaistervarit-ryhmäsuunnitelma:

 • Toimii ohjauksen tienviittana.
 • Jämäköittää ohjaajien ja ryhmän toimintaa.
 • Määrittää, mitä asioita ja missä järjestyksessä ryhmässä halutaan käsitellä.
 • Motivoi osallistujia, kun ryhmän sisällöstä tietää etukäteen.
 • Toimii taustayhteisölle selkeänä tiivistelmänä ryhmän toiminnasta.

Suunnitelma on tarkoitettu:

 • Ohjaajille itselleen
 • Osallistujille
 • Taustayhteisölle

Suunnitelmaa täytetään ja muokataan:

 • Ennen ryhmän alkua, kun ryhmäkertojen sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja valmistellaan.
 • Ensimmäisillä ryhmäkerroilla sisältöjä muokataan yhdessä osallistujien kanssa, jotta ryhmä vastaisi mahdollisimman hyvin osallistujien toiveita ja tarpeita.
 • Muokataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ryhmän edetessä.

Suunnitelma sisältää:

 • Ryhmän toiminta-ajatuksen
 • Ryhmäkerran ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika)
 • Ryhmäkerran teeman ja tavoitteen
 • Toteutusmuodon tai -muodot
 • Paikan, välineet ja muuta huomioitavaa
 • Palautteen ryhmäkerrasta

Ryhmätoimintamalleissa on esimerkkisuunnitelmia, joista voi ottaa ideoita omaan suunnitteluun. On tärkeää muistaa, että ryhmäläisten tavoitteet ja toiveet määrittävät ryhmäkertojen sisällön. Ensimmäisen ja viimeisen kerran sisällöt on suositeltavaa pitää ryhmätoimintamallin mukaisina ja ne onkin kirjattu valmiiksi ryhmäsuunnitelmapohjaan.

Kuvituskuva. Kuvassa on kolme ihmishahmoa. Heistä yksi pitelee lehtiötä, toinen on tietokoneella ja kolmas pitelee kynää. Kuvan alareunassa Psoriasisliiton ja Vertaistervarit-hankkeen logot sekä päihteettömyyttä, liikkumista, syömistä ja unta kuvastavat symbolit.