Vertaistervarit-ryhmätoimintamallit, esimerkkikertoja lähi- ja etäryhmiin

Vertaistervarit-ryhmätoimintamalleissa on esimerkkikertoja Vertaistervarit-ryhmiin. Voit poimia niistä ideoita omaan suunnitteluusi. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ryhmäläisten toiveet ja tavoitteet määrittävät kunkin Vertaistervarit-ryhmän sisällön.


Alla olevat ryhmätoimintamallit on koostettu hankkeen aikana toteutuneiden ryhmien ja tapaamisten sekä tapaamisista ja ryhmäläisiltä kerättyjen palautteiden pohjalta muodostuneista hyvistä käytännöistä. Palautteita ja suunnitelmia läpikäydessä esiin nousi selkeästi myös havainto: Se, mikä toimii toisessa ryhmässä todella hyvin, ei toimi toisten ryhmäläisten kanssa lainkaan! Tämä on hyvä pitää mielessä ryhmäkertoja suunnitellessa. Suunnitelmaa kannattaakin laatia yhdessä ryhmäläisten kanssa ja tarvittaessa muokata ryhmän edetessä.

Kuvituskuva. Kuvassa on kolme ihmishahmoa. Heistä yksi pitelee lehtiötä, toinen on tietokoneella ja kolmas pitelee kynää. Kuvan alareunassa Psoriasisliiton ja Vertaistervarit-hankkeen logot sekä päihteettömyyttä, liikkumista, syömistä ja unta kuvastavat symbolit.

Ensimmäisen ja viimeisen ryhmäkerran sisällöt eli teema ja tavoite on hyvä pitää ryhmätoimintamallimme mukaisina. Samoin neljännellä kerralla suosittelemme puoliväliarvion tekemistä, ryhmäsuunnitelman tarkastelua yhdessä ryhmäläisten kanssa sekä heidän omien tavoitteiden tarkentamista. Toteutusmuoto kannattaa näilläkin tapaamiskerroilla valita ohjaajien ja osallistujien näköiseksi.


Olemme eritelleet paikan päällä ja verkossa toteutettavat eli lähi- ja etäryhmän ryhmäkerrat, koska molemmissa on omat mahdollisuutensa ja huomioitavat asiansa. Molemmista voi kuitenkin poimia vinkkejä myös toisella tavalla toteutettuun ryhmään. Esimerkkikertoja voi pitää myös eri järjestyksessä ensimmäistä ja viimeistä kertaa lukuun ottamatta. Linkkivinkit on merkitty tekstiin tähdellä *, ne on helppo klikata auki tektistä tai Esimerkkikertojen linkkivinkit -kohdasta, josta löytyy kaikki tässä osiossa käytetyt linkkivinkit teemoittain.