Liite 10: Vertaistervarit -ohjatut janat

Vertaistervarit - ohjatut toiminnalliset janat tuovat lähiryhmiin mukavasti liikettä sekä omien tottumusten ja ajattelutavan syvempää pohdintaa, kun omia valintojaan ja näkemyksiään pääsee perustelemaan janan aikana. 


Ohjeet lähiryhmään:

  • Tilan vastakkaisiin päätyihin tulee Ei, olen eri mieltä -alue ja Kyllä, olen samaa mieltä -alue, keskelle En osaa sanoa -alue.
  • Osallistujat liikkuvat väittämän kuultuaan vastausalueelle ja ohjaajan annettua vuoron, perustelevat valintansa. Muut voivat osallistua keskusteluun.
  • Ohjaaja ohjaa janan, valitsee ja esittää väittämät, antaa vastausvuorot ja ohjaa keskustelua.

Janojen väittämiä voi käyttää myös etäryhmissä, jolloin liikkumisen voi jättää kokonaan pois tai esimerkiksi

  • Ei, olen erimieltä --> kädet ojennetaan eteen
  • Kyllä, olen samaa mieltä --> kädet ojennetaan ylös
  • En osaa sanoa --> kädet ojennetaan sivulle.