Vertaistervarit-ryhmän ohjaamisen periaatteet ja ryhmän perustaminen

Vertaistervarit-ryhmiä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Yhtä ryhmää ohjaa tavallisesti kaksi ohjaajaa, joista ainakin toinen on käynyt Vertaistervarit-ohjaajakoulutuksen. Työparin osaaminen ja persoonat tukevat toisiaan. Lisäksi ohjaajat sopivat keskenään selkeästä työnjaosta. Ohjaajat huolehtivat ryhmän toimivuudesta, sisällöstä ja toiminnan suunnittelusta.


Vertaistervarit-ryhmien sisältö koostuu pääasiassa keskustelusta, lyhyistä alustuksista, yhdessä tekemisestä ja toiminnallisista menetelmistä. Ryhmät voidaan toteuttaa myös useamman tahon yhteistyönä. On erityisen tärkeää, että työnjako yhteistyötahojen ja ohjaajien kesken on selkeä, jotta mikään asia ei jää epäselväksi tai puolitiehen.


Vertaistervarit-ryhmän perustamissuunnitelman täyttäminen ohjaajien ja taustayhteisön (kunta, yhdistys, järjestö) kesken on erittäin suositeltavaa. Voit lukea lisää perustamissuunnitelman aihepiireistä tämän oppaan muista osioista. Suosittelemme myös Vertaistervarit-vapaaehtoistoiminnan sopimuksen täyttämistä ennen ryhmän aloittamista. Vapaaehtoistoiminnan sopimus on vertaisohjaajan ja taustayhteisön sitoumus yhteistoiminnasta ja muun muassa vaitiolovelvollisuudesta.


Ohessa vasemalla olevat Vertaistervarit-ryhmän perustamissuunnitelma (liite 2) ja Vertaistervarit - vapaaehtoistoiminnan sopimus (liite 3) löytyvät myös oppaan liitteistä / materiaalipankista.