Liite 7: Vertaistervarit-ryhmän palautelomake

Vertaistervarit-ryhmän palautelomakkeella kerätään loppupalaute ryhmän viimeisellä tapaamisella.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Palautelomakkeella arvioidaan muun muassa ryhmän kiinnostavuutta, vaikuttavuutta sekä käytännönjärjestelyjen toimivuutta. Palautelomakkeet täytetään anonyymisti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Saadut palautteet on hyvä käydä läpi ohjaajien ja taustayhteisön kesken pidetyssä loppupalaverissa sekä uutta ryhmää suunniteltaessa.