Liitteet / Materiaalipankki

Liitteisiin olemme koonneet materiaaleja, joihin olemme viitanneet oppaan aiemmissa osioissa kuten toiminnallisia menetelmiä, keskustelukortteja, kuvakoollaaseja, suunnittelupohjia, palautelomakkeita sekä sopimuspohjan.

Liitteistä löytyy myös uutta materiaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi Vertaistervarit-hyvinvointiteot, Vertaistervarit - toiminnalliset ohjatut janat sekä kuvakollaasien, keskustelukorttien ja hyvinvointipelien versioita, joista kaikki eivät esiinny esimerkkikerroissa, mutta joita voi vapaasti hyödyntää ryhmätoiminnassa.