Arkeen juurtuvia elintapamuutoksia Vertaistervarit-ryhmissä

9.8.2022

Olen kesän ajan kirjoittanut Vertaistervarit-ohjaajakoulutuksen käyneille vertaisohjaajille Ohjaajan opasta. Tätä varten tutkin vuosina 2020-2021 toteutuneiden Vertaistervarit-ryhmien suunnitelmia ja ryhmäläisiltä kerättyjä palautteita. Palautteet kerättiin ensimmäisellä ja viimeisellä ryhmäkerralla sekä puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.


Vaikuttavaa vertaisryhmätoimintaa

Julkaisemme kyselyiden lopulliset tulokset syksyllä hankeseminaarin yhteydessä, mutta voin jo nyt todeta Vertaistervarit-ryhmien vahvistaneen merkittävästi ryhmäläisten jaksamista arjessa.

Osallistujat kokivat voivansa vaikuttaa omaan terveyteensä aiempaa paremmin ja olivat yleisesti tyytyväisempiä terveyteensä. Ilahduttavinta on, että muutokset eivät jääneet vain ryhmän tuen aikaisiksi vaan ovat jatkuneet puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen! Tulokset kertovat vaikuttavasta ennaltaehkäisevästä työstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.


Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Vertaistervarit-ryhmät eivät ole laihdutusryhmiä vaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyviä pienryhmiä. Ryhmiä ohjaavat vapaaehtoiset koulutetut vertaisohjaajat, ja ne tarjoavat tietoa, motivaatiota ja vertaistukea elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen. Palautekyselyt vahvistavat ryhmän auttaneen myös ylläpitovaiheessa, sillä 70 prosenttia vastaajista kertoi ylläpitäneensä ryhmässä aloittamaansa elintapamuutosta vielä puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.


Suunnitellaan yhdessä

Vertaistervarit-ryhmä alkaa yhteisellä toiminnan suunnittelulla ja jokaisen osallistujan oman elintapamuutostavoitteen muodostamisella. Näin ryhmästä saadaan mahdollisimman hyvin osallistujien tavoitteita ja toiveita vastaava. Yhteisen suunnittelun merkitys näkyikin toteutuneissa ryhmissä: Mikä toimii yhdessä ryhmässä erittäin hyvin, ei toimi välttämättä toisessa laisinkaan.

Vaikka jokainen Vertaistervarit-ryhmä onkin osallistujiensa näköinen, on tietyt hyvät asiat syytä säilyttää jokaisessa ryhmässä. Vertaistervarit - Ohjaajan oppaaseen olen koonnut näitä hyviä käytänteitä ja esimerkkejä, joista vertaisohjaajat voivat ammentaa ideoita omaan suunnitteluun.


Apua tietotulvaan

Jokaisen huomioiminen ja keskusteluun mukaan ottaminen on vertaisryhmän perusta. Vertaisohjaaja ei ole käsiteltävien teemojen asiantuntija vaan hän ohjaa keskustelua kuuntelemalla, kysymällä, jakamalla puheenvuoroja, vetämällä yhteen ajatuksia ja tiedustelemalla ryhmäläisten yhteisiä näkemyksiä. Keskustelun ohjaamisen lisäksi vertaisohjaaja vie luotettavan tutkitun tiedon äärelle joko yhdessä tutustuen tai pyytämällä asiantuntijan alustamaan käsiteltävää aihetta.

Tietotulvassa navigointi on haastavaa, mutta ryhmässä saatu ohjaus helpottaa tietoähkyä. Esimerkiksi UKK-instituutilla, Uniliitolla ja Sydänliitolla on paljon tietoa, vinkkejä ja muuta materiaalia hyödynnettäväksi ryhmäkerroilla. Alustuksista, vertaiskeskusteluista ja yhdessä tekemisestä ryhmäläiset saavat tukea ja motivaatiota elintapamuutoksen tiellä.


Tukea ryhmän päättyessä

Jotta muutosten ylläpito ei jäisi vain oman motivaation varaan, ryhmän loppupuolella kukin ryhmäläinen tutustuu oman alueen yhdistys-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan ja miettii, mikä tukisi häntä parhaiten jatkossa. Viimeisellä ryhmäkerralla käsitellään ryhmään kuulumisen ja oman elintapamuutostavoitteen toteuttamisen herättämiä tunteita rennon yhdessäolon merkeissä. Osallistujat voivat sopia kokoontumisesta kuulumisten vaihtoon esimerkiksi kolmen kuukauden päähän.


Tulevaa toimintaa

Elo-syyskuun aikana meillä käynnistyy useampia Vertaistervarit-ryhmiä sekä ohjaajakoulutus. Ota rohkeasti yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan, mikäli vaikuttava vertaisryhmätoiminta hyvinvointiteemalla kiinnostaa!


Terveisin Mirka Jutila, Vertaistervarit-hankkeen projektikoordinaattori