Puoliväliarvion mukaan osallistuminen Vertaistervarit-ryhmään edistää elintapamuutosta

23.6.2021

Kuvassa keski-ikäiset mies ja nainen ovat pysähtyneet pyörillä. Molemmat nauravat.

Vertaistervarit-hanke järjesti hyvinvointikyselyn vuonna 2021 tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun Vertaistervarit-ryhmiin osallistuneille. Kysely tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen kysely suoritettiin ryhmän alkaessa, jossa tiedusteltiin osallistuneiden henkilöiden taustatietoja ja miten he kokevat tietämyksensä omasta hyvinvoinnistaan sekä terveyden edistämiseen liittyvistä teemoista. Teemoina hankkeessa ovat ruoka, liikunta, uni ja päihteet. Toisessa kyselyssä kysyttiin samat kysymykset ja niitä verrattiin ensimmäisen kyselyn vastauksiin. Toista kyselyä verrattiin ensimmäiseen kyselyyn, jotta nähtäisiin ovatko osallistuneet henkilöt saaneet lisätietoa teemoista sekä tehneet hyvinvointiaan edistäviä muutoksia.

Hankkeen puoliväliarvion mukaan valtaosa ryhmäläisistä on saanut vertaistukea ja inspiraatiota elintapamuutoksen tekemiseen sekä kokee Vertaistervarit-ryhmän edistäneen heidän hyvinvointiaan. Ryhmään kuuluminen koettiin hyvänä ja mukavana asiana, vaikka koronan aiheuttamien rajoitusten takia kaikki ryhmät toimivat etänä. Valtaosa koki myös vertaisohjaajien olevan apuna ja tukena. Suurin osa ryhmäläisistä koki oppineensa paljon uutta ruuasta, unesta, liikunnasta ja päihteistä ja siitä miten ne vaikuttavat hyvinvointiin. Kaiken kaikkiaan ryhmä nähtiin positiivisena asiana ja suurin osa vastauksista oli positiivisia. Puoliväliarviosta näkee kuinka kielteisemmät vastaukset ovat peräisin yhdeltä tai kahdelta henkilöltä enintään.

Kyselyn avoimen palautteen osiossa hehkutetaan paljon muita ryhmäläisiä, ryhmän ohjaajia sekä kuinka auttava ja tarpeellinen ryhmä on. Osa koki etäyhteydet hankalina. Suurin osa avoimesta palautteesta oli jotain positiivista.

”Kiitos ihanille ohjaajille ja kiitos mahtavista jumpista. Siitä sai kyllä oikiasti kipinän! Kyllä se ruokapuolikin siitä sitten terveemmäksi tulee, kun kaikki tieto on jo taskussa. Kaikkea hyvää teille!” kyselyyn vastannut osallistuja hehkuttaa.

”Tämä oli toimiva tapa tehdä elintapamuutosta. Oli hieno saada olla mukana. Ohjaajat olivat kannustavia ja osaavia,” toinen osallistuja kertoo.

Arviosta ja kyselyn tuloksista voidaan päätellä Vertaistervarit-toiminnan tavoitteiden onnistuneen. Tavoitteena oli jakaa ihmisille tietoa ruuan, unen, liikunnan ja päihteiden vaikutuksesta hyvinvointiin, joka vastausten perusteella toteutui. Tavoitteena oli myös antaa vertaistukea ja kannustusta elintapamuutoksen tekemiseen tai ylläpitämiseen. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli tehnyt tai aloittanut tekemään elintapamuutosta. Onnistumisena voidaan myös pitää vertaisohjaajia, jotka osallistujat ovat kokeneet hyviksi. Hanke kouluttaa ohjaajat, joten ryhmäläisten palaute puhuu ohjaajien koulutuksen onnistumisesta. Onnistumiset puhuvat hankkeen puolesta. Vertaistervarit-hankeen toiminnalle on tarvetta ja sen toiminnalle löytyy sitä tarvitsevia ihmisiä.


Seuraavat Vertaistervarit-ryhmät alkavat syyskuussa Oulussa. Katso tarkemmat tiedot täältä.