Vertaistervarit-hanke jatkaa vuonna 2024 projektipäällikön voimin - Vertaistervarit-projektikoordinaattori Mirka Jutila kiittää kaikkia yhteistyöstä

15.12.2023

Vertaistervarit-hanke jatkaa projektipäällikkö Anne Savuojan voimin alkuvuoden 2024 projektikoordinaattori Mirka Jutilan työsuhteen päättyessä 2023 vuoden loppuun. Vertaistervarit-toiminnan koordinointia jatkaa hankkeen päätyttyä Psoriasisliitto ry osana perustoimintaa.

Ohessa projektikoordinaattori Mirka Jutilan mietteitä matkanvarrelta ja kiitokset kaikille yhteistyöstä.

Työni Vertaistervarit-hankkeessa on ollut antoisaa ja monipuolista. Viestintä ja verkostot, ohjaus ja kouluttaminen, toimintamallien kehittäminen ja materiaalien luominen ovat täyttäneet päiväni.  Työni terveyden ja hyvinvoinnin parissa jatkuu liikunnanohjaajana ja kouluttajana. Avoimin mielin katselen, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan. 

"Olen saanut kohdata ja tutustua valtavaan määrään uusia ihmisiä. Jokaisessa kohtaamisessa piilee uuden oppimisen paikka. Niin itsestä, toisesta, kuin ympäröivästä yhteiskunnasta. Haluankin kiittää teitä kaikkia. Toivon, että tiemme vielä kohtaavat." 


Olen ylpeä siitä, miten useat ovat löytäneet elintapamuutoksen kautta hyvää oloa ja jaksamista arkeen Vertaistervarit-toimintaan osallistumalla. Kuinka suuri muutos on ollut tyytyväisyydessä omaan terveyteen ja pystyvyyden tunteeseen. Olen iloinen, kuinka Vertaistervarit-toiminta on jalkautunut valtakunnallisesti ja yli järjestörajojen. Olen luottavainen, että Vertaistervarit-hankkeessa luodut toimintamallit jäävät elämään myös hankkeen päätyttyä. 


Kuvassa Vertaistervarit-hankkeen projektikoordinaattori Mirka Jutila